Rekisteriseloste

Taustakuva tuotesivulle

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Laitilan Rautarakenne Oy (y-tunnus:0299006-0)

Kusnintie 44 

23801 LAITILA 

Puh. +358 2 8571 200

Fax. +358 2 8571 201

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Henri Nurminen

Laitilan Rautarakenne Oy

Puh. +358 500 776226

3. Rekisterin nimi

Laitilan Rautarakenne Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen 

hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Laitilan Rautarakenne Oy:n 

ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Laitilan Rautarakenne Oy:n valikoimien 

yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai 

markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Perustiedot, kuten 

• etu- ja sukunimet

• yhteystiedot 

• asuinmaa

• sukupuoli 

• syntymäaika 

• äidinkieli

• perheen koko

• maksuvälineiden yksilöintitiedot 

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten 

• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat)

• asiakkuuden alkamisajankohta

• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)

• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)

• tuotepalautukset

• rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö

• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet 

sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)

• Laitilan Rautarakenne Oy:n internet-sivuilla tapahtuviin toimenpiteisiin liittyvät tiedot

• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä 

ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Laitilan Rautarakenne Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin 

kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen 

Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai 

yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa Laitilan Rautarakenne Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei 

rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen 

vuoksi tarpeellista. Tällöin Laitilan Rautarakenne Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä 

tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. 

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja 

sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Laitilan Rautarakenne Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten 

työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen. 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää 

kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti Laitilan Rautarakenne Oy:n toimipaikassa yllä mainitussa 

osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin 

sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Laitilan 

Rautarakenne Oy:n asiakaspalveluun (puh. +358 2 8571 200, s-posti info@japa.fi)